Ανατολικές Παραλίες

 • Άγιος Βασίλειος
 • Λαμπίρη
 • Άκολη ( Αβυθος )
 • Λόγγος
 • Σελιανίτικα
 • Εγκάλη
 • Αίγιο
 • Αιγείρα
 • Διακοφτό
 • Τράπεζα - Πούντα
 • Ακράτα
 • Νικολάικα